Velkommen!

Dette er en side for huseiere, meglere og andre interessenter. Her vil det bli lagt ut informasjon fra styret og annet som kan være til nytte.

Følg oss på Facebook 


 


 

Innkalling til Generalforsamling.

  • 2024.04.15

Innkalling til ordinær generalforsamling 23.04.2024kl. 19:00   for Heggedalsmarka huseierforening.

Vi ber om at alle setter seg inn i sakene og at dere sender inn følgende på forhånd: 

  • spørsmål
  • vedtaksforslag (kun til sakene som allerede er på sakslisten)
  • Evt nye kandidater til verv
  • fullmakter til møtet

Vi ber om å få disse i god tid, slik at styret kan komme forberedt med gode svar til møtet.

Legg merke til at det ikke lenger er mulig å sende inn nye saker til dette møtet. 

Saksdokumenter ligger under dokumenter.

Mvh

Styret


Søppelanlegget i H. Stordalensvei

  • 2023.02.10
På bakgrunn av skjerpede krav, blant annet i forbindelse med løft med mobilkran, har renovatør informert oss om at de dessverre ikke lengre vil kunne tømme de nedgravde konteinerne ved lekeplassen i H. Stordalens og at vi derfor må finne en alternativ løsning for renovasjonen her.
Les mer