Velkommen!

Dette er en side for huseiere, meglere og andre interessenter. Her vil det bli lagt ut informasjon fra styret og annet som kan være til nytte.

Følg oss på Facebook 


 


 

Søppelanlegget i H. Stordalensvei

På bakgrunn av skjerpede krav, blant annet i forbindelse med løft med mobilkran, har renovatør informert oss om at de dessverre ikke lengre vil kunne tømme de nedgravde konteinerne ved lekeplassen i H. Stordalens og at vi derfor må finne en alternativ løsning for renovasjonen her.
Styret jobber med å prøve å finne en løsning sammen med kommunen og har fått flyttet fristen som egentlig var i desember, men nå blir dette desverre stengt fra og med fredag 17 februar.

Frem til det er funnet en løsning og eventuelt anlegget er flyttet må desverre beboerne som bruker dette anlegget benytte anleggene i Marie Lillesetsvei eller Heggedalskogen. Kommunen har lovet oss å øke tømmefrekvensen på disse anleggene slik at de ikke fyller seg opp.
Styret beklager ulemper dette eventuelt vil medføre for noen, men dette er desverre forhold utenfor vår kontroll. Vi jobber med å finne løsninger.