Styrets sammensetning og oppgaver

Om styret

 

Heggedalsmarka har et aktivt styre med 4 til 5 medlemmer, som er åpne for nye ideèr og innspill. Alle medlemmer står i full jobb og utfører alle oppgaver på sin fritid, hvilket begrenser aktiviteten til de ansvarsområder som er definert nedenfor. Vi er derfor avhengige av at beboere stiller opp, viser initiativ og tar i et tak når det trengs. Styret kontaktes primært på epost, men kan også kontaktes pr. post (se nederst på siden).

Heggedalsmarka huseierforening har ingen vaktmestertjeneste.

 

Styret 2024-25:

 

Styreleder: Hans Magnus Dahlen

Styremedlem: Camilla Stene

Styremedlem: Sara Christine Warholm

Styremedlem: Vilde Foss-Furuheim

 

Økonomiansvarlig: Maren Sofia Alstad Ødegaard

Revisor: 

 

Kontakt: styret@heggedalsmarka.no

 

Styrets Oppgaver

Innledning

Styret får stadig henvendelser angående saker som ikke styret har noe med. Her er noen klassiske eksempler:

  • Søknad om påbygg, fasade-endringer og andre endringer på egen bolig. Dette sendes til riktig kommunal instans.
  • Installasjon av varmepumpe
  • Tvister og konflikter mellom beboere. Dette må løses beboerne imellom, eller via politi eller advokat dersom det ikke kan løses på annen måte.

Generelt kan man si at det som skjer i eget hus og på egen eiendom er ditt eget ansvar, men det er lov å ta hensyn.

 

Snørydding

Huseierforeningen er ansvarlig for brøyting og strøing av de private veiene. Vi gjør oppmerksom på at vi har kommunale veier på feltet, og disse er kommunens ansvar. Ved eventuelle synspunkter på brøyting og snørydding på de private veiene, vennligst kontakt styret. Gjelder det de kommunale veiene må det tas opp med kommunen. Kart over private/kommunale veier under. Svart er private veier, blå er kommunale. Beboerne har selv ansvar for å rydde snø rundt søppelpunktene. Blir det ikke ryddet snø blir det heller ikke tømt søppel.

privat.kommunal.vei

Garasjer

Garasjene eies av huseierforeningen, men hver husstand disponerer en garasje. Huseierforeningen er ansvarlig for å sikre garasjeanlegget samt forestå vedlikehold. Strømmen i garasjene dekkes av kontingenten. Dette gjelder ikke lading av bil, da gjelder egne satser. I den grad det er behov for vedlikehold/reparasjon av garasjene bekostes dette av Huseierforeningen. Arbeidet skal utføres av den enkelte husstand. Den enkelte husstand må selv kontakte styret og gi beskjed om mangler og slitasje. Maling utføres på dugnad etter behov. Ved fasadeendringer vennligst kontakt styret. Innbyrdes bytte av garasje er ikke tillatt. Styret har oversikt over hvilken garasje som tilhører hver bolig. Vi gjør oppmerksom på at garasjeportene skal være lukket og låst.

Huseierforeningen disponerer fire plasser til utleie. Du kan melde interesse for leie av plass ved å kontakte styret på epost.

Vedlikehold

Huseierforeningen bekoster nødvendig vedlikehold innenfor vedtatte budsjetter. Beboere anmodes om hvert år å komme med ønsker og forslag til vedlikehold av fellesarealer. Disse ønskene bør primært komme i forbindelse generalforsamling; jmf innkalling og frist i forhold til saker som ønskes tatt opp.

Søppelpunktene

Styret besørger renhold og vedlikehold av søppelpunktene. Beboerne må selv sørge for at det holdes ryddig og at det ikke hensettes søppel utenfor containerne når disse er fulle. Er det fullt må du ta søpla med deg hjem og oppbevare den der til det blir tømt. Se linken nedenfor for informasjon om tømming.

Tømmekalender

Lekeplasser

Huseierforeningen har ansvar for vedlikehold og sikring av lekeplassene.

Julegrantenning

Huseierforeningen setter opp juletre på plenen syd for fellesgarasjen i Heggedalsmarka. Første søndag i advent tennes lysene og det blir en liten markering. Det blir gang rundt juletreet, sosialt samvær, servering av gløgg og pepperkaker. Muligens dukker også nissen opp med litt til de minste.

Eierskifte

Ved eierskifte er det viktig at styret får skriftlig beskjed.

Feilmelding til kommunale instanser

Feil og mangler som berører kommunale instanser kan feilmeldes på siden nedenfor. Dette kan være feil på gatebelysning, vann og avløp, renovasjon m.m.

Meld om feil og mangler

 

Sist oppdatert: 15.05.2024