Megleropplysninger

Opplysninger for megler ved salg av bolig i Heggedalsmarka Huseierforening

Heggedalsmarka Huseierforening – org.nr. 987687568 – består av 197 boligenheter. Alle er selveierboliger.

Felleskostnader pr. boenhet er p.t. Kr. 4000,- pr. 4 mnd. Totalt pr. år Kr. 12000,- Pr. mnd. Kr. 1000,-

Felleskostnader inkluderer: 
- TV/Internett fra Telia
- Snøbrøyting og strøing
- Kostnader ved dugnader
- Vedlikehold fellesområder, felles søppelanlegg (ikke renovasjon), garasjer m.m.
- Tenning av julegran

Se regnskap for mer info.

Huseierforeningen har tegnet husforsikring (Bygning/Boligsammenslutning) på 4-manns boliger. I 2021 er prisen Kr. 3964,- pr. boenhet. På følgende adresser tilkommer som en ekstra post på fakturaen for å dekke denne kostnaden:

– Heggedalsmarka 18 a og b
– Heggedalsmarka 20 a og b
– Heggedalsmarka 22 a og b
– Heggedalsmarka 24 a og b
– Heggedalskogen 25 a og b
– Heggedalskogen 27 a og b
– Marie Lillesethsvei 30 a og b
– Marie Lillesethsvei 32 a og b
– Marklundveien 15 a og b
– Marklundveien 17 a og b

Fellesformue (DnB) pr. 13.6.2022: Kr. 1 347 135,-  
Felles lån (DnB) pr. 13.6.2022 (siste termin: juli 2024): Kr. 664 317,- 

Det er p.t. ikke planlagt endringer av fellesutgiftene. 

Ingen forkjøpsrett.
Ingen krav til godkjennelse av kjøper fra styret.
Fremleie er tillatt.
Dyrehold er tillatt.

Eierskiftegebyr: Kr. 3000,- 
Kontonummer for innbetaling av eierskiftegebyr: 1620 31 30469
Merk innbetalingen med boligens adresse.

Eierskiftemelding sendes til styret@heggedalsmarka.no

Eierskiftemelding bør inneholde:

  • Boligens adresse
  • Navn på ny eier(e)
  • Telefonnummer(e)
  • Epostadresse(r)
  • Dato for overtakelse

RESKONTRO

Opplysninger om reskontro og utestående fordringer for den enkelte eiendom kan skaffes til veie ved å kontakte Lillian Iversen i Norkred AS på telefon: 488 47 171 eller på epost lillian@norkred.no

Viktige dokumenter:

Vedtekter Heggedalsmarka huseierforening

Referat generalforsamling 2021

Regnskap 2021

Sist oppdatert: 20.04.2022