Informasjon til huseierne

Kontingent

Kontingent/fellesutgifter fastsettes av generalforsamlingen og skal p.t. betales tre ganger pr år.

Norkred AS sender ut fakturaer og følger opp innbetalinger. Ved flytting avtales fordeling av beløpet mellom selger og kjøper, faktura sendes til eier på tidspunkt for faktureringen. Selger plikter å informere styret om ny eier og sørge for innbetaling av eierskiftegebyr.

Fra 1.9 2022 er beløpet kr. 4000,- pr. faktura.

I dette ligger utgifter til:

  • Brøyting og strøing av veier tilhørende huseierforeningen
  • Rydding og bortkjøring i forbindelse med dugnader
  • Vedlikehold av garasjer, søppelanlegg, private veier, lekeplasser og fellesarealer
  • TV og bredbånd
  • Drift av huseierforeningen, styrehonorar m.m.

Kontingenten dekker ikke forsikringer på den enkelte bolig.

For firemannsboliger kommer i tillegg en post for boligforsikring som betales sammen med fellesutgiftene. Denne gjelder bare bygningsmassen og inneholder ikke innboforsikring.

I 2021 er beløpet 3.964/år. Betales sammen med felleskostnadene fordelt på tre rater.

På følgende adresser tilkommer en ekstra post på fakturaen for å dekke denne kostnaden:

– Heggedalsmarka 18 a og b
– Heggedalsmarka 20 a og b
– Heggedalsmarka 22 a og b
– Heggedalsmarka 24 a og b
– Heggedalskogen 25 a og b
– Heggedalskogen 27 a og b
– Marie Lillesethsvei 30 a og b
– Marie Lillesethsvei 32 a og b
– Marklundveien 15 a og b
– Marklundveien 17 a og b

NB! Dersom det gjøres tilbygg eller endringer som medfører at grunnflaten på boligene nevnt ovenfor endres, må dette meldes styret slik at vi får oppdatert forsikringsavtalen tilhørende den enkelte bolig. Dersom det ikke gjøres vil tilbygg / endringer bli stående uforsikret.

Felles søppelanlegg

Her på feltet har vi fellesløsning for avfallet. Dette består av papir, mat, plast og restavfall. Dette er dimensjonert ut ifra antall husstander. Det er viktig at du sorterer nøye og at du følger Asker kommune sin kildesorteringsguide. Appen «Min renovasjon» gir en oversikt over hentedatoer for ulikt avfall. Glass og metall skal kastes ved punkter som kommunen har satt opp på egne plasser, ofte i nærheten av dagligvarebutikkene.

Om du har store mengder avfall i forbindelse med f.eks. innkjøp, oppussing eller flytting skal dette leveres på en gjenvinningsstasjon. Nærmeste er Yggeset gjenvinningsstasjon, Yggesetveien 14 eller Follestad gjenvinningsstasjon, Smemyrveien 10, Åros. Fellesløsningen er kun beregnet til ordinært husholdningsavfall. Når fellesløsningen er full skal du ikke sette igjen avfall, men ta det med hjem og oppbevar der til det er tømt.

Alle huseiere er ansvarlige for at avfallspunktene er frie for snø i vinterperioden. Kommunen henter ikke avfallet om det er snø på platene rundt.

Hageavfall skal leveres på gjenvinningsstasjon. I Asker kommune er levering av hageavfall kostnadsfritt.

Kjøring på feltet

Huseierforeningen skal ha et bilfritt område for sikker og trygg ferdsel. Det skal også sørges for god fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Det er kun tillatt med varetransport på området og det skal kjøres i gangfart. Det er ingen anledning til å parkere bilen ved egen bolig (ref. reguleringsbestemmelsene), selv om du mener du har plass til dette. Av hensyn til barn, øvrige huseiere og trivsel skal det ikke kjøres/parkeres på feltet.

Viser til reguleringsbestemmelser og skilting, og til våre egne vedtekter som er besluttet på generalforsamling.

TV og Internett

TV og Internett (bredbånd) leveres av Telia. Dette er inkludert i kontingenten og du kan velge mellom tre ulike alternative pakker:

1. TV og Internett

- TV & Strømming - med 50 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold
- Bredbåndshastighet 100 Mbps
- 1 stk. TV box Mikro eller 1 stk. Telia Box med opptak

2. Kun Internett

- Bredbåndshastighet 750 Mbps

3. Kun TV

- TV - med 110 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold
- 1 stk. TV box Micro (Telia Box kan ikke velges da denne krever internett)

For valg av pakke, raskere internett, flere tv-kanaler, eller andre oppgraderinger, feil, problemer med mer, kontakt Telia kundeservice direkte eller på tlf. +47 924 05 050.

Vederlag pr. husstand pr. mnd. er Kr. 375,-

Avtalen med Telia ble sist fornyet høsten 2021 og varer i fem år.

Viktig!

Dersom du skal flytte, skal husentral (router) og en TV boks (hvis du har det) stå igjen. Annet utstyr som eksempelvis ekstra TV bokser eller tilleggstjenester utover det som er dekket via kontingenten til huseierforeningen må returneres til eller avsluttes hos Telia av den enkelte.  

Elbil / Lading

Se egen fane.

Dugnader

Det holdes en dugnad hver vår. Det kommer oppslag rundt på feltet, i tillegg til at det varsles på hjemmesiden og på Facebook-gruppen i god tid før dugnaden. Det er forventet at minst en fra husstanden stiller til dugnad.  På dugnaden skal det tas tak i fellesarealer og generelt vedlikehold av fellesområder. Styret innkaller ellers til dugnad etter behov, for eksempel ved oppgradering av lekeplasser eller maling av garasjer. Huseiere oppfordres til å bidra til vedlikehold av fellesarealer hele året.

Garasjer generelt

Garasjene skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Bruk av garasjene til lagerbod, oppbevaring av løsøre m.m. er ikke tillatt. Overtredelse kan medføre at man mister disposisjonsretten til garasje.

Brennbare stoffer og andre former for kjemikalier er strengt forbudt å oppbevare i garasjene!

Tenk brannsikkerhet!

Garasjeporter - separate garasjer

De nye garasjeportene er kjøpt via Montér (nå Maxbo) Slemmestad. Ved problemer, kontakt Maxbo eller Hörmann direkte. Ønsker du ny/flere portåpnere, se etter forhandlere av Hörmann eller hos Portsentret på Lierskogen.

Dersom portåpneren ikke virker lengre, kan det være at batteriet må skiftes. Da det er litt ulike typer åpnere i bruk, vil det lønne seg å åpne den for å se hvilken type batteri du trenger. Vanligvis benyttes batterityper du kan få kjøpt i de fleste jernvarehandlere eller hos Clas Ohlson.

Husk at porten skal holdes lukket. Dette er den enkeltes ansvar.

Garasjeport - fellesgarasje i Heggedalsmarka

Portåpner eller nøkler til fellesgarasjen i Heggedalsmarka kan kjøpes av styret. Feil på garasjeporten skal også meldes styret.

Batteriet i portåpneren må av og til skiftes. Batteriet får du kjøpt i de fleste jernvarehandlere eller hos Clas Ohlson og er av typen CR2032. Portåpneren åpnes enkelt ved å bruke en skruterekker e.l. og vri i sporet på enden. Skyv ut det gamle batteriet og sett inn det nye. Lukk dekslet. Rød lampe skal lyse når du trykker på knappen. Dette gjelder portåpnere av typen NASSAU.

Porten i fellesgarasjen er programmert til å stå åpen i tidsrommet 07.00 - 09.00 og 15.00 - 17.00 på ukedager. Dette for å spare litt på porten og tilhørende mekanismer.

Feil meldes til styret, ikke til leverandør av porten.

Gatebelysning, vannlekkasjer m.m.

Meld fra om feil og mangler direkte på nett til Asker kommune.

Ved akutte hendelser som gjelder vannlekkasjer kontaktes kommunen på vakttelefon 669 09 408.

Farlige forhold på lysstolper og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende skal meldes til Elvias driftssentral på beredskapstelefon 224 41 040.

Trær

Huseierforeningen tar hånd om trær rundt garasjeanlegg og lekeplasser. Øvrige mindre trær som beboere klarer å håndtere selv kan tas i forbindelse med dugnader eller på eget initiativ. Husk å søke kommunen om tillatelse.

Trær som står på kommunal tomt og utgjør en fare for nærliggende hus, skal felles av kommunen.

For søknad om tillatelse og eventuell befaring i forbindelse med farlige trær, ta kontakt direkte på epost til Asker kommune eller på telefon 667 00 000. 

Trær som står på din egen grunn er ditt eget ansvar. Det kan være fornuftig å kontakte kommunen før du setter i gang å felle. Det er også fornuftig å ta en prat med naboene for å høre hva de mener. I noen tilfeller kan det kreves at det sendes nabovarsel.

Rabattavtaler

Huseierne i Heggedalsmarka Huseierforening har rabattavtaler på følgende steder:

Fargerike Asker:

15% rabatt på alt, utenom tilbudsvarer

Maxbo Slemmestad:

Trelast (konstruksjonsvirke): 33%
Takstein: 15%
Listverk: 22%
El.verktøy: 10%
Festemidler: 20%
Vinduer fra H-vindu: 40%
Tilbehør maling: 23%
Maling: 15%

Spør etter kundekort i butikken for å få et personlig rabattkort som man viser ved handel.

Utstyr til utlån

Foreningen har elektrisk hekkesaks, gressklipper til utlån for vedlikehold av fellesarealer. Kontakt styret for mer info.

 

Siden er oppdatert 20.04.2022